THE BASIC PRINCIPLES OF SOKI-TIUM

The Basic Principles Of soki-tium

Anh Chị Thông tin bắt buộc Thông tin bắt buộc Thông tin bắt buộc Email không hợp lệNếu pha sản phẩm với sữa công thức: pha với lượng nước như bình thường, tuy nhiên bớt lượng bột sữa từ 1 – 1,5 lần lượng bột Soki Tium.Bayer cùng các nỗ lực nâng cao nhận thức về sức

read more